Purple Mind coaching - Waar bewustwording en creativiteit elkaar ontmoeten
Purple Mind coaching  leert jou opnieuw kijken naar je eigen wereld en naar die van anderen. Als je verandering wilt, is het dus interessant om te weten wat je doet, wat je zegt, denkt en voelt als je praat, discussieert, adviezen of instructies geeft, boos wordt of ruzie maakt.
Je kunt leren over je overtuigingen, waarden en gedachteprocessen. 

Coaching is niet zweverig, integendeel, ik werk in het hier en nu aan zaken waar je  tegenaan loopt of waar je verder in wilt groeien. 

Purple Mind coaching verandert jou niet, maar geeft je de kans gedrag bij te leren, je kwaliteiten aan te scherpen en een positieve draai te geven in jouw bestaan.


Over Purple Mind coaching
Purple Mind coaching is gebaseerd op het feit dat de behoeften van de cliënt van het grootste belang is. De passie ligt in het helpen van mensen die om welke reden dan ook vast zijn komen te lopen ergens in hun leven.
Met Purple Mind coaching wil ik bereiken dat cliënten binnen een korte tijd een aanzienlijk verbetering van kwaliteit van hun leefsituatie krijgen op verschillende gebieden. Iedereen mag zich vrij voelen.

"De methodiek die ik hanteer, is ontstaan vanuit een droom ... een missie. 
Deze droom en missie deelde ik met Jaqueline (mijn docente en vriendin) vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid. Ik heb o.a. een opleiding tot Co-active coach gevolgd en heb daardoor veel kennis die ik kan overdragen tijdens het geven van work-shops, teambuildings en interventies. 
Gedurende mijn loopbaan en studie heb ik mijn mensenkennis verbreed, doordat ik veel in contact kom met verschillende mensen. Ik ben daarom volledig toegewijd om aan deze behoeften te voldoen
 

Mirjam van Wieringen
Certified Co-active Coach fundamentels, part of ACTP
Re-integratiebegeleider
Maatschappelijk werker i.o.".

Website
mogelijk gemaakt
door Vistaprint